Våra certifikat

Kustens Trä är certifierade av FSC® och PEFC

Ladda ner certifikaten.

FSC® DNV-COC-001517

PEFC DNVSE-PEFC-COC-219

Ladda ner vår Miljöpolicy