Rundstav Ek Kustens Trä

Rundstav i Ek, i dimensioner för handledare och räcken inom- och utomhus.